VINTERPRISLISTA FÖR BÅTPLATS MELLAN 1 NOVEMBER 2016 - 31 MARS 2017

 

För att kunna ha båtplats på vintern, behöver man ha en sommarplats. Det är frivilligt att lägga deposition på vinterplatsen. Behovet av vinterplats skall meddelas till hamnkontoret senast i september, för att kunna garanteras tillgänglighet.
Torr - och sjösättning ingår i avgiften och sker på valfria tider inom den angivna tidsramen för detta.

Depositioner och driftavgifter debiteras per kvadratmeter(kvm) efter den yta, som ges av båtens totala längd gånger dess största bredd.
 

Deposition och avgifter

För vinterplatser på land i sjön
Deposition kr/kvm 231 kr 231 kr
Driftavgift med deposition *) kr/kvm 174 kr 112 kr
Driftavgift utan deposition*) kr/kvm 218 kr 156 kr
Ev. torr och sjösättning kr/kvm 0 kr 54 kr
Tillägg för isfri plats i sjön grundavgift 0 kr 1 530 kr
elkostnad enl.elmätare enl.elmätare
 


*) Driftavgiften inkluderar bottentvätt med 8 kr/kvm.

Prisexempel: vinterplats på land för medlem med båtens mått: 3.00 m bredd  x 9.00 m längd= 27,00 kvm.
Vinterdeposition: 27 kvm x 231 kr = 6 237 kr
Driftavgift vinter: 27 kvm x 174 kr = 4698 kr