PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 1 APRIL - 31 OKT 2017

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av Marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
200 kr som deposition för nyckel till eluttag (om så önskas) på bryggan. Återbetalas vid återlämnande.
800 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift
300 kr för nyckelkort (om så önskas).
Grunddeposition alternativt minideposition samt årets driftavgift för hamnplats enligt nedanstående tabell.
Som alternativ till grunddeposition för sommarplats kan Minimideposition, 10 000 kr, väljas för samtliga prisklasser.

Extratjänster utförda av Marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 17 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 17 kr/kvm per gång
Upptagning eller sjösättning för avställning till stöttor per gång: 29 kr/kvm
 

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

 

SOMMARPRISLISTA
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER

Pris-klass

Max. båt längd Max båt bredd Grunddep. Grundavgift Minidep. 10 000 kr.
4 A 5,50 1,90 11 565 kr 1 684 kr 1 889 kr
4 B 5,50 2,15 12 387 kr 1 824 kr 2 134 kr
4 C 5,50 2,40 13 213 kr 1 993 kr 2 410 kr
6 A 7,99 2,20 13 566 kr 1 928 kr 2 394 kr
6 B 7,99 2,45 14 156 kr 2 100 kr 2 641kr
6 C 7,99 2,70 15 220 kr 2 274 kr 2 952kr
6 D 7,99 2,95 16 040 kr 2 370 kr 3 231 kr
6 E 7,99 3,20 16 868 kr 2 615 kr 3 510kr
8 A 10,50 2,50 15 925 kr 2 344 kr 3 117 kr
8 B 10,50 2,75 16 753 kr 2 410 kr 3 294 kr
8 C 10,50 3,00 17 579 kr 2 687 kr 3 674 kr
8 D 10,50  3,25 18 400 kr 2 858 kr 3 954 kr
8 E 10,50 3,50 19 228 kr 3 099 kr 4 300 kr
8 F 10,50 3,75 20 055 kr 3 198 kr 4 515 kr
10 A 12,50 2,50 18 169 kr 2 709 kr 3 775 kr
10 B 12,50 2,75  18 874 kr 2 789 kr 3 947 kr
10 C 12,50 3,00 19 701 kr 3 102 kr  4 365 kr
10 D 12,50 3,25 20 528 kr 3 297 kr 4 670kr
10 E 12,50 3,50 21 355 kr 3 570 kr 5 051 kr
10 F 12,50 3,75 22 177 kr 3 687 kr 5 273 kr
10 G 12,50 4,00 22 998 kr 3 883kr 5 577 kr
10 H 12,50 4,25 23 819 kr  4079 kr 5 880 kr